Βιβλίο επισκεπτών της iasis-kozani

ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΣΕ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ