Εταιρική διαφάνεια

20 Μαρ. 2017

Επωνυμία: ΙΑΣΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι.Κ.Ε

Αρ. ΓΕΜΗ: 141341436000

Αρχικό εταιρικό Κεφάλαιο: 50.000€

Δ/νση: ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β’ 7 ΚΟΖΑΝΗ

 

Στοιχεία εταίρων: ΒΟΜΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, εταίρος & Διαχειριστής

                                     ΒΟΜΒΑ ΕΛΕΝΗ, εταίρος